Thể loại

UBBV Đệ Trình QH Úc v/v Đối Thoại Nhân Quyền Úc-Việt

Bản Tin UBBV (Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam) 13/8/2011

[UBBV baovelaodong.com 13/8/2011] UBBV vừa nộp một bản Đệ Trình đến Quốc Hội Úc cho cuộc nghiên cứu về các Đối Thoại Nhân Quyền Úc-Việt. UBBV nói rằng cuộc ĐTNQ cần nhắm chủ đích là tạo áp lực trả tự do cho các tù nhân lương tâm, trong đó có Chương-Hùng-Hạnh, đang bị tù đến 9 năm vì tổ chức đình công. ĐTNQ cũng cần đặt trọng tâm vào việc bảo vệ chính những quyền mà nhà cầm quyền độc tài Hà Nội nhất định muốn đè bẹp. Để cuộc ĐTNQ không còn kín nữa, UBBV yêu cầu Quốc Hội đặt ra các chỉ tiêu mà Bộ Ngoại Giao cần phải theo dõi để đo lường tiến triển, thường xuyên báo cáo cho QH, và các vị dân cử lẫn các hội đoàn phải có quyền làm quan sát viên, và sau đó có quyền chỉ trích những thiếu sót.

HÌNH: Tóm tắt vài điểm chính của Bản Đệ Trình UBBV

UBBV nhấn mạnh rằng chỉ nên tiếp tục các cuộc ĐTNQ nếu chính quyền Úc sẵn sàng làm Hà Nội mất lòng. Lâu nay, trong các cuộc ĐTNQ, BNG vẫn luôn đưa ra danh sách tù nhân lương tâm, nói rằng Úc quan tâm về họ, nhưng BNG lại cương quyết không đưa viên chức BNG gặp gỡ gia đình của các tù nhân hoặc xin vô tù thăm họ. Theo UBBV, nói mà không làm thì vừa không có ích lại vừa có hại, vì CSVN sẽ nghĩ Úc nói cho có, và biết rõ là nếu có bỏ tù thêm các tù nhân lương tâm thì Úc cũng sẽ chỉ nói nhỏ nhẹ và không làm gì cả. Không thể nào vừa muốn bảo vệ các nhân quyền mà chế độ độc tài nhất định xoá bỏ, lại vừa tránh làm mất lòng.

Đáp lời Tiểu Ban Nhân Quyền của lưỡng viện QH yêu cầu cho các sáng kiến ngoài việc Đối Thoại, UBBV đưa ra một số đề nghị, như:

–          Dành ra ngân quỹ để dịch qua tiếng Việt những nhu liệu giúp người dân Việt vượt tường lửa internet của nhà cầm quyền và tránh bị theo dõi bởi các đạo trích mạng ăn lương nhà nước. Hiện nay, UBBV đang dịch nhu liệu tên là alkasir

–          Bảo vệ nhân quyền của chính công dân Úc khi đi Việt Nam, bằng cách cải thiện Thoả Ước Lãnh Sự để nếu bị nhà cầm quyền bắt giam thì viên chức sứ quán Úc không cần phải chờ đến 5 ngày mới được vô thăm.

Khoảng cuối tháng 8, bản Đệ Trình sẽ có thể lấy xuống từ trang mạng baovelaodong.com và aph.gov.au sau khi QH cho phép.

(Bản Tin này, và mọi tài liệu của UBBV, có đăng trên trang mạng baovelaodong.com)

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

DONATION - HỔ TRỢ UBBV : Quý vị có thể ủng hộ UBBV bằng cách gởi tiền qua PayPal:
Thank you !